Obsługa celna

DTW Logistics w ramach pełnej obsługi logistycznej posiada agencję celną, która świadczy usługi takie jak:

 • kompleksowa obsługa celna przesyłek w eksporcie i imporcie;
 • wystawianie i elektroniczne przesyłanie karnetów TIR do systemu NCTS ;
 • organizacja przeładunków pod dozorem celnym;
 • reprezentacja Klienta za pośrednictwem agencji celnej przed Urzędem Celnym;
 • obecność pracowników agencji celnej podczas rewizji celnej;
 • wystawianie i legalizacja świadectw pochodzenia;
 • doradztwo, dotyczące międzynarodowego obrotu towarowego, w zakresie zapewnienia zgodności z przepisami prawa: Wspólnotowego Kodeksu Celnego, Konwencji TIR, CMR, Ustawy o transporcie drogowym oraz Ustawy o odpadach.

Ponadto w magazynie w Błoniu znajduje się magazyn celny, który umożliwia:

 • składowanie towarów neutralnych pod dozorem celnym w magazynie czasowego składowania;
 • realizację operacji tranzytowych T1 wraz z zabezpieczeniem należności celno-podatkowych.

Uzyskane pozwolenia dotyczące obsługi celnej: 

 • Pozwolenie na obejmowanie towarów procedurą TIR przez DTW Logistics Sp. z o.o. Sp. K, wydane przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie (14PL440000I2T0155)
 • Decyzja o uznaniu magazynu DTW Logistics Sp. z o.o. Sp. K. jako miejsca, w którym mogą być dokonywane czynności celne – wydana przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie (PL440000MU0242)
 • Pozwolenie na stosowanie gwarancji generalnej dla przewozów WPT – wydane przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie
 • Pozwolenie na prowadzenie Magazynu Czasowego Składowania – wydane przez  Naczelnika Urzędu Celnego w Pruszkowie (PL445000MC0056)

Zapewniamy szybką, profesjonalną i rzetelną obsługę celną oraz przedstawicielstwo przed organami celnymi. Agencja celna oraz magazyn DTW Logistics mieści się w bliskim sąsiedztwie Urzędu Celnego w Błoniu, co jest gwarancją szybkiej i taniej obsługi. Doceniamy Twoją Wartość dlatego oszczędność czasu i pieniędzy naszych klientów jest naszym priorytetem.

Upoważnienie do działania w formie przedstawicielstwa bezpośredniego.

 

dofinansowanie DTW Logistics