Logistyka towarów na Wschód

Dogodna lokalizacja magazynu przy trasie nr 2 łączącej Berlin z Moskwą, to idealne rozwiązanie dla towarów przewożonych z Europy Zachodniej do Rosji, na Ukrainę i Białoruś. Oprócz operacji na ładunkach i przygotowania towarów na rynek wschodni, pomagamy także w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji transportowo-celnej.

Doświadczenie jakie zdobyliśmy w logistyce towarów na rynki wschodnie, znajomość wszelkich problemów oraz przeszkód jakie temu towarzyszą, pozwoliło stworzyć nam szeroki wachlarz usług o najwyższej jakości. Grupa współpracujących z nami przewoźników oraz agencji celnych to gwarancja rzetelności w każdym powierzonym zadaniu.

Co oferujemy:

  • optymalizację kosztów i czasu dostawy
  • obsługę celną
  • usługi logistyczne przygotowujące towar na rynki wschodnie (patrz zakładka usługi logistyczne)
  • pomoc w dokumentacji transportowo-celnej
dofinansowanie DTW Logistics