Nowy oddział DTW Logistics w Będzinie

Pierwszego czerwca (01.06.2016r.) zostanie otwarty nowy oddział DTW Logistics w Będzinie. Będzie on zlokalizowany na terenie parku logistycznego Prologis Park Będzin II. W oddziale otwieramy również nowe biuro spedycji krajowej i międzynarodowej.

Na terenie nowo otwartego oddziału będziemy świadczyć pełen zakres usług magazynowych:

  • kompletacja,
  • cross-docking,
  • składowanie,
  • co-packing,
  • converting,
  • obsługa e-commerce,
  • dystrybucja krajowa.

Magazyn będzie również wykorzystywany przy obsłudze naszej stałej linii drobnicowej z/do Włoch, która od momentu otwarcia nowego oddziału będzie działać 3 razy tygodniowo. Pozwoli to skrócić czas obsługi Polski południowej oraz zachodniej, a także obniży koszty transportowe.

Szczególnie zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane współpracą na terenie Polski południowej.
Zespół DTW Logistics

dofinansowanie DTW Logistics