Zapytanie ofertowe – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.2

dtl-logistics-projekt-UE

DTW LOGISTICS Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka komandytowa
z siedzibą w Pass 20 B, 05-870 Błonie
informuje o realizacji projektu
 „Reorganizacja procesu awizacji, monitorowania, rozliczania i raportowania w relacji z partnerami zleceniodawcami poprzez system B2B”
 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
okres realizacji: 2013 – 2014

Dotacje na innowacje                                                               Inwestujemy w waszą przyszłość

 

Dokumenty do pobrania:

DTW Logistics